Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na Vysoké Tatry v blízkosti rieky Poprad v  Mengusovskom katastri

Navigácia

Obsah

1/2006 - VZN o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Stiahnuté: 250x | 01.01.2006

1/2007 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 387x | 01.01.2007

1/2008 - VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a čiastočnej úhrade nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 267x | 01.01.2008

1/2009 - VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 297x | 01.01.2009

1/2012 - doplnenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2011 Stiahnuté: 244x | 01.01.2012

1/2013 - VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Mengusovce. Stiahnuté: 261x | 01.01.2013

1/2014 - VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 258x | 01.01.2014

2/2008 - VZN o zmenách a doplnkoch v Územnom pláne obce Mengusovce Stiahnuté: 259x | 01.01.2008

2/2009 - VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny a doplnku územného plánu obce Mengusovce, pre časť: „Základňová stanica vežokontajnera JAVA“ Stiahnuté: 271x | 01.01.2009

2/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 2/2010 o cintorínskom a pohrebnom poriadku Stiahnuté: 272x | 01.01.2010

2/2011 - VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a čiastočnej úhrade nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 250x | 01.01.2011

2/2012 - VZN obce Mengusovce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Stiahnuté: 265x | 01.01.2012

2/2013 - VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Stiahnuté: 250x | 01.01.2013

2/2014 - VZN, ktorým sa mení Všeobcne záväzné nariadenie obce Mengusovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 309x | 01.01.2014

3/2006 - VZN Obecného zastupiteľstva v Mengusovciach o cintorínskom a pohrebnom poriadku Stiahnuté: 251x | 01.01.2006

3/2008 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 276x | 01.01.2008

3/2011 - VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 236x | 01.01.2011

3/2012 - VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 267x | 01.01.2012

3/2013 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 277x | 01.01.2013

4/2011 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 256x | 01.01.2011

Stránka