Menu
Obec Mengusovce
ObecMengusovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2024

14,00 EUR

Marek Šalling

Obec Mengusovce

8. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

20/2024

7,00 EUR

Svetlana Gontkovičová

Obec Mengusovce

6. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Mengusovce

200/2024

167 887,82 EUR

Úrad vlády SR

Obec Mengusovce

27. 3. 2024

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.01.2024

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Mengusovce

TECHREAL, s. r. o.

15. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

19/2024

500,00 EUR

Obec Mengusovce

Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce

7. 3. 2024

Dohoda o spolupráci o umiestnení samostatne stojacích kontajnerov

18/2024

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Mengusovce

7. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

17/2024

2 500,00 EUR

Obec Mengusovce

Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce

7. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta 6/2024

16/2024

21,00 EUR

Krupová Eva

Obec Mengusovce

7. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta 5/2024

15/2024

14,00 EUR

Krupová Eva

Obec Mengusovce

7. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta 4/2024

14/2024

7,00 EUR

Krupová Eva

Obec Mengusovce

4. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13/2024

240,00 EUR

Mesto Svit

Obec Mengusovce

4. 3. 2024

Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejnej kanalizácie

12/2024

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Mengusovce

4. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2024

50,00 EUR

Senior-Vysoké Tatry

Obec Mengusovce

28. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

10/2024

1 000,00 EUR

Obec Mengusovce

1. FC Mengusovce

26. 2. 2024

Zmuva a zriadení vecného bremena

9/2024

970,00 EUR

Ing. Marcel Česla, Bc. Daniela Česlová

Obec Mengusovce

22. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8/2024

80,00 EUR

Mesto Košice

Obec Mengusovce

7. 2. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta 2/2024

7/2024

14,00 EUR

Jana Gallová

Obec Mengusovce

7. 2. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2024

14,00 EUR

Ján Šoltis

Obec Mengusovce

30. 1. 2024

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

5/2024

Neuvedené

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Obec Mengusovce

30. 1. 2024

Zmluva o zriadení vecneho bremena

4/2024

90,90 EUR

TECHREAL, s. r. o.

Obec Mengusovce

22. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

3/2024

400,00 EUR

Neudorf s.r.o.

Obec Mengusovce

22. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2024

400,00 EUR

Obec Mengusovce

Súkromné centrum voľného času

8. 1. 2024

Dodatok k zmluve o poskytnuti verejných služieb

1/2024

Neuvedené

Slovak Telecom,a s. Bratislava

Obec Mengusovce

3. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí služby-zimnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev

44/2023

45,00 EUR

Ján Sulír

Obec Mengusovce

29. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Mengusovce

43/2023

62 190,72 EUR

Brantner Poprad a.s.

Obec Mengusovce

13. 11. 2023

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

42/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13,

Obec Mengusovce

30. 10. 2023

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

41/2023

Neuvedené

Obec Mengusovce

Mgr. Daniela Krchnavá, Ing. Soňa Krchnavá

19. 10. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/20

40/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Mengusovce

17. 10. 2023

Zmluva o dielo č.20231009-01

39/2023

700,00 EUR

Centrum pre ľudské práva KLINGER, o.z.

Obec Mengusovce

16. 10. 2023

Dohoda o určení spoločného školského obvodu

38/2023

Neuvedené

Mesto Svit

Obec Mengusovce

13. 10. 2023

Doadtok

37/2023

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Mengusovce

13. 10. 2023

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

36/2023

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Mengusovce

13. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

35/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Mengusovce

13. 10. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávkr elektriky

34/2023 dodatok

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Mengusovce

3. 10. 2023

Dodatok ku kolektívnej zmluve

11/2023 dodatok

Neuvedené

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Obec Mengusovce

27. 9. 2023

Zmluva o dielo

33/2023

38 442,22 EUR

Adam Slodičák A.S.

Obec Mengusovce

6. 9. 2023

Zmluva o odbere obedov pre deti MŠ v Mengusovciach

32/2023

2,70 EUR

Renáta Ukaová

Obec Mengusovce

31. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

31/2023

29,00 EUR

Obec Mengusovce

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad

31. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

30/2023

50,00 EUR

Obec Mengusovce

Senior-Vysoké Tatry

31. 8. 2023

Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb

29/2023

Neuvedené

EM CARD a.s.

Obec Mengusovce

11. 8. 2023

IROP-Z302091DFJ5-91-108 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

28/2023

28 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Mengusovce

8. 8. 2023

Zmluva o buducej zmluve o zriadení vecného bremena

26/2023

Neuvedené

TECHREAL, s. r. o.

Obec Mengusovce

7. 8. 2023

Zmluva č. VSN0905202314A

25/2023

Neuvedené

ENVI-PAK a.s.

Obec Mengusovce

28. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov (Nájomná zmluva) číslo zmluvy 1/2023

24/2023

47,50 EUR

Obec Mengusovce

Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Śtrbe

15. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

23/2023

4,99 EUR

Slovak Telecom,a s. Bratislava

Obec Mengusovce

14. 6. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2023

7,00 EUR

Stanislav Koky

Obec Mengusovce

25. 5. 2023

Dodato k Zmluve č. ZO/2018A8460-1

21/2023

51,60 EUR

osobnýudaj s.r.o.

Obec Mengusovce

2. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

20/2023

390,00 EUR

Vladimír Wechter, Ing. Jana Wechterová

Obec Mengusovce

25. 4. 2023

Kúpna zmluva

19/2023

96,80 EUR

Zuzana Šallingová, Menguspvce 58, Mária Nemcová Dúbrava 54,Ing. Milan Lučivjanský Sadová 41,Poprad,Mária Bizubová, Družstevná 38, Poprad Veľká

Obec Mengusovce

21. 4. 2023

Zmluva o propojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

18/2023

889,60 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Mengusovce

21. 4. 2023

Zmluva č. 127/135/23P o doddávke vody

17/2023

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Mengusovce

20. 4. 2023

Zmluva o budúcom prevadzkovaní verejnej kanalizácie

16/2023

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Mengusovce

18. 4. 2023

VS

15/2023

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Mengusovce

29. 3. 2023

Darovacia zmluva č. 1534/2023/N-V

14/2023

500,00 EUR

Obec Mengusovce

Nadácia CHEMOSVIT

22. 3. 2023

Zmluva o dielo č. 20230320-02

13/2023

5 000,00 EUR

GRAND INVEST EUROPE s.r.o.

Obec Mengusovce

21. 3. 2023

Zamestnávateľská zmluva

12/2023

Neuvedené

Tatra banka a.s.

Obec Mengusovce

16. 3. 2023

Kolektívna zmluva

11/2023

Neuvedené

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Obec Mengusovce

15. 3. 2023

Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v kat. území obce Mengusovce

10/2023

2 402,40 EUR

Obec Mengusovce

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

1. 3. 2023

Zamestnávateľská zmluva

9/2023

Neuvedené

NN Tatry Sympatia d.d.s, a.s.

Obec Mengusovce

24. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8/2023

2 750,00 EUR

Obec Mengusovce

Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce

23. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

7/2023

750,00 EUR

Obec Mengusovce

Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce

23. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

6/2023

500,00 EUR

Obec Mengusovce

1. FC Mengusovce

9. 2. 2023

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu

Dodatok č.3 k dohode o zabezpečení množstvového zb

Neuvedené

Obec Mengusovce

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

9. 2. 2023

Zmluva o dielo č.ZADM0002023

5/2023

Neuvedené

ARCHING SNV s.r.o.

Obec Mengusovce

9. 2. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

4/2023

Neuvedené

Ing. Vladimír Wechter Ing. Jana Wechterová

Obec Mengusovce

9. 2. 2023

Zmluva o aktualizácii programov

Dodatok č.6 ku zmluve č. A-1439/10/2008

924,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Mengusovce

9. 2. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Dodatok č.1 k zmluve č.tz2017-01-25mg2

126,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Mengusovce

9. 2. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve

Dodatok č.1 k zmluve č.tz2017-05-26vs3

120,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Mengusovce

24. 1. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

3/2023

Neuvedené

Ing. Marcel Česla, Bc. Daniela Česlová

Obec Mengusovce

23. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2023

400,00 EUR

Mesto Svit

Obec Mengusovce

13. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2023

240,00 EUR

Súkromné centrum voľného času

Obec Mengusovce

15. 11. 2022

Nájomná zmluva č. 158/OPDR/2022

28/2022

1,00 EUR

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Mengusovce

7. 11. 2022

Kúpna zmluva

27/2022

1 800,00 EUR

Milan Havlík

Obec Mengusovce

25. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí služby-zimnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev

26/2022

45,00 EUR za hodinu

Ján Sulír

Obec Mengusovce

25. 10. 2022

Zmluva o prevode vlastníctva

25/2022

Neuvedené

TECHREAL, s. r. o.

Obec Mengusovce

25. 10. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 16.3.2022

24/2022

Neuvedené

Štefan Šimkovič a Zuzana Šimkovičová

Obec Mengusovce

6. 10. 2022

Kúpna Zmluva

23/2022

1 880,00 EUR

Milan Vechter

Obec Mengusovce

30. 9. 2022

Zmluva o odbere obedov

22/2022

2,50 EUR za obed

Renáta Ukaová

Obec Mengusovce

19. 9. 2022

Zmluva o dielo

21/2022

64 899,90 EUR

Adam Slodičák A.S.

Obec Mengusovce

19. 9. 2022

Zámenná zmluva

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 6.6.2022

Neuvedené

Peter Basarík, Ing. Zuzana Basaríková

Obec Mengusovce

24. 8. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Z312081CBR1

280 800,13 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Mengusovce

18. 8. 2022

Dodatok č.2

2

Neuvedené

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce

Obec Mengusovce

16. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

20/2022

970,00 EUR jednorázová náhrada

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Mengusovce

15. 8. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2021/616-BZ

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Mengusovce

15. 8. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2021/615-BZ

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Mengusovce

11. 8. 2022

ZMLUVA č. 1029/202/OPR o poskytnutí dotácie

19/2022

39 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Mengusovce

8. 8. 2022

Zmluva o elektronickej službe Business24

18/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Mengusovce

8. 8. 2022

Zmluva o bežnom účte

17/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Mengusovce

8. 8. 2022

Zmluva o balíkovom účte

16/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Mengusovce

3. 8. 2022

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na knihu Mengusovce-historická kronika

15/2022

2 000,00 EUR

Obec Mengusovce

OZ Kimbiark

28. 7. 2022

Zmluva o výpožičke

14/2022

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Mengusovce

Obec Mengusovce

21. 7. 2022

Hromadná licenčná zmluva

13/2022

Podľa sadzobníka SOZA

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Mengusovce

14. 7. 2022

Dodatok č. 1

12/2022

Neuvedené

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce

Obec Mengusovce

12. 7. 2022

Dohoda o spolupráci o umiestnení kontajnerových nádob v mobilných kontajnerových stojiskách

11/2022

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Obec Mengusovce

21. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

10/2022

348,00 EUR

PROGRANT, s. r. o.

Obec Mengusovce

6. 6. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

9/2022

Neuvedené

Peter Basarík, Ing. Zuzana Basaríková

Obec Mengusovce

6. 6. 2022

Zámenná zmluva

8/2022

Neuvedené

Peter Basarík, Ing. Zuzana Basaríková

Obec Mengusovce

27. 5. 2022

Poistná zmluva - návrh

7/2022

79,06 EUR

UNIQA poisťovňa a.s.

Obec Mengusovce

24. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

6/2022

750,00 EUR

Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce

Obec Mengusovce

24. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5/2022

500,00 EUR

1. FC Mengusovce

Obec Mengusovce

24. 5. 2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

4/2022

25,90 EUR

Slovak Telecom,a s. Bratislava

Obec Mengusovce

20. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2022

2 750,00 EUR

Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce

Obec Mengusovce

5. 5. 2022

Zámenná zmluva

2/2022

Neuvedené

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce

Obec Mengusovce

19. 4. 2022

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu

191/2022-ZKO

69,30 EUR

Obec Mengusovce

Matúš Holmok - NATALI

19. 4. 2022

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu

91/2022

1 618,68 EUR

Čerešňový sad, s.r.o.

Obec Mengusovce

13. 4. 2022

Darovacia zmluva

1/2022

Dar v hodnote 1310 Eur

Záchrana OZ

Obec Mengusovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:4
TÝŽDEŇ:4
CELKOM:598079