Navigácia

Obsah

Informácia pre voliča         zverejnené 11.1.2019

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie        mengusovce@stonline.sk