Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Mengusovce č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 22. 11. 2021

Dátum zvesenia: 8. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť