Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obchodná verejná súťaž 07.07.2021 22.09.2021
Voľba hlavného kontrolóra obce Mengusovce 02.07.2021 24.09.2021
Program rozvoja obce 09.12.2020 31.12.2022
Program rozvoja obce 29.07.2015 29.07.2020

Rozpočty obce

Záverečný účet obce Mengusovce

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Úradné oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky 20.07.2021 05.08.2021

Dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné vyhlášky

Pozvánky na zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Uzemný plán obce Mengusovce

Výzvy na predkladanie ponúk

Názov Vyvesené Dátum zvesenia