Navigácia

Obsah

24. 6. - 9. 7. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente " Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021-2027"

Úradná tabuľaZobraziť viac

5. 3. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 1 /2020 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Mengusovce.

Všeobecne závazné nariadeniaDokument na stiahnutie

10. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce č.3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch na území obce Mengusovce

Nový súborDokument na stiahnutie

10. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nový súborDokument na stiahnutie

22. 10. 2019

Mesiac úcty k starším

Kultúrne a športové akcie v obciZobraziť viac